Handelsbetingelser for Scandinavian CoffeeSystem
Betingelserne gælder for forbrugerkøb og e-handel (private) og for handelskøb (erhverv og institutioner)

Sælger
Scandinavian CoffeeSystem ApS
Mesterlodden 36
DK-2820 Gentofte

Tlf. +45 7020 7333
E-mail: coffeesystem@coffeesystem.com

CVR-nr: 29 20 38 14

Selskabet blev etableret i 2006
Selskabets hjemmeside findes under selskabets domæne: https://coffeesystem.com/


1. Produkter
Produkternes væsentligste egenskaber fremgår af hjemmesiden. For yderligere oplysninger eller spørgsmål kan der skrives til coffeesystem@coffeesystem.com eller tages kontakt til en af sælgers forhandlere.

2. Køb
Købers bestilling af varer er at betragte som et bindende tilbud til sælger om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem køber og sælger er først indgået, når køber fra sælger har modtaget en ordrebekræftelse eller faktura, der udgør en accept af det af køber afgivne tilbud. Sælger opbevarer en genpart af ordrebekræftelsen/fakturaen efter, den er fremsendt til kunden.

Ved e-handel er købet bindende ved indbetaling af købesummen. De kontooplysninger, køber indtaster i en e-handel, bliver sendt direkte til Nets i krypteret form. Det er kun køber og Nets, der kan læse oplysningerne. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra købers konto, når varen afgår fra sælger.


3. Priser
Alle priser er angivet inkl. 25 % moms, andre afgifter og fragt, hvis ikke andet er anført. Priserne er kun gældende for levering i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland. Alle kontrakter indgås på dansk.
Der tages forbehold for prisændringer som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, force majeure, leveringssvigt, udsolgte eller udgåede varer og trykfejl samt forbehold for forsinket leveringstid hos sælgers leverandør.
Den gældende pris er prisen på bestillingstidspunktet. Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet. Prisen ændres således ikke hverken ved prisfald eller stigning.


4
. Levering
Varer leveres ved forsendelse med PostNord eller med kurér eller ved afhentning. Anden form for levering kan aftales. Ordren modtages kun med levering til Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland.
Leveringstiden med PostNord er 1-3 hverdage, fra varen er afsendt. Bestillinger modtaget før kl. 14, leveres normalt næste hverdag.
Ved forbrugerkøb er varen leveret, når den er kommet i køberens besiddelse. Hvis varen fragtes med en fragtfører, som køberen har indgået aftale med, og som ikke er blandt dem, der er tilbudt af sælger, anses varen som leveret, nar den er kommet i fragtførerens besiddelse. Ved handelskøb se pkt. 9.


5. Betaling
Ved køb i sælgers butik betales kontant, Mobilepay, herunder med Dankort, MasterCard og VISA card.
Ved køb på nettet, betales der online med Dankort, MasterCard og VISA card.
Ved handelskøb (erhverv og institutioner) kan der aftales betaling mod faktura ved indbetalingskort. Betaling skal finde sted inden den på fakturaen angivne betalingsfrist. Har du et EAN nummer, så kontakt os for at blive oprettet som fakturakunde.


6. Fortrydelsesret
Ved køb på nettet har forbrugere 14 dages fortrydelsesret, når der handles med sælger.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber;

a)  har modtaget sin vare,

b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige
varer, der er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis,

c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale
om levering af en vare, der består af flere partier eller dele,

d) får den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftaler om regelmæssig leve-
ring af varer over en bestemt periode.

Køber skal inden 14 dage fra modtagelse give sælger meddelelse om, at køber ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail eller brev til sælgers adresse, se ovenfor. Køber kan også anvende den standard fortrydelsesformular, der er anført til sidst i dette punkt 6.  I meddelelsen skal køber gøre tydeligt opmærksom på, at køber ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte at afhente eller modtage varen. Køber skal altid give sælger tydelig meddelelse om, at købet fortrydes.

6.1 Returnering
Køber skal sende sin ordre retur til sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, køber har meddelt sælger, at køber ønsker at fortryde sit køb. Køber skal afholde de direkte udgifter til postforsendelse m.m. i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering skal varen returneres i original emballage og i ubrugt og ubeskadiget stand. Køber bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Alle produkter, der modtages fra sælger indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af købers rettigheder.

Varer, der returneres, skal ledsages af den originale faktura eller en kopi heraf.

6.2 Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

– Levering af fødevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, der leveres
fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og
regelmæssigt betjener faste ruter,

– Levering af varer, som er fremstillet efter købers specifikationer eller har fået et tydeligt
personligt præg. Fremstillingen eller tilpasningen påbegyndes ved ordremodtagelsen,

– Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

– Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos køber,
som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om, og

– Levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er på-
begyndt med købers forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at ved-
kommende dermed mister sin fortrydelsesret.

6.3 Varens stand, når den sendes retur
Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, der skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Køber må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. For kaffemaskiner gælder følgende: KAFFEMASKINER MÅ IKKE AFPRØVES ELLER TAGES I BRUG, DA EN MASKINE, DER BLOT HAR VÆRET BRUGT EN GANG, IKKE KAN VIDERESÆLGES SOM NY. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter sælger den som brugt, hvilket betyder, at køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

6.4 Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis køber fortryder sit køb, får køber det beløb, køber har betalt til sælger, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som køber hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis køber benytter din fortrydelsesret, refunderer sælger alle betalinger modtaget fra køber, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som sælger tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor sælger har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale. Sælger gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Sælger kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil sælger har modtaget varen retur, med mindre køber inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis køber fortryder købet, skal varen sendes eller afleveres til:

Scandinavian CoffeeSystem ApS
Mesterlodden 36
DK-2820 Gentofte

Køber skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Sælger modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Standard fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:  Scandinavian CoffeeSystem ApS
Mesterlodden 36
DK-2820 Gentofte
coffeesystem@coffeesystem.com

Jeg/vi *) meddeler herved, at jeg/vi *) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores *) købsaftale om følgende varer

  • Bestilt den*)/ modtaget den*)
  • Købers navn/købernes navne
  • Købers adresse/ købernes adresse Købers underskrift (hvis formularen meddeles på papir)
  • Dato

*) Det ikke relevante udstreges.

 

7. Reklamationsret 

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb. Er køber forbruger (privat person) har køber 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at køber enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Køber skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at køber har opdaget manglen ved varen. Hvis køber reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Det er et krav, at reklamationen er berettiget, dvs. at manglen har været til stede på leveringstidspunktet, eller årsagen hertil har været til stede på leveringstidspunktet.  Reklamation er ikke berettiget, hvis manglen er opstået efter leveringen som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Skade på produktet, der skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra købers side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af sælger måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Er reklamationen berettiget, refunderer sælger købers (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Scandinavian CoffeeSystem ApS
Mesterlodden 36
DK-2820 Gentofte

Når køber returnerer varen, bedes køber oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt. Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet. Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om emballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til sælgers udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Alle produkter, der returneres til sælger skal være forsvarligt indpakket som angivet i pkt. 6.1 ovenfor. Ved returhandel tilbagebetales beløbet via konto til køber indenfor 14 dage. Køber kan også bytte til anden vare.

Bemærk! Sælger modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Køber skal huske at få en kvittering for afsendelse, så sælger kan tilbagebetale fragtomkostningerne.

7.1 Tilbagesendte varer, der ikke indeholder fejl
Ved købers returnering af defekte eller forkerte varer til sælger, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af køber, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til køber inklusiv et testgebyr på 200 kr. pr. halve time. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning. Sælger forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

 

8. Købers personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at køber kan indgå aftale med sælger, har sælger brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Sælger foretager registreringen af købers personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til køber. Personoplysningerne registreres hos Scandinavian CoffeeSystem ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via sælgers hjemmeside, sikrer sælger, at det altid sker ved afgivelse af købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren, regnskabschefen og den dataansvarlige for Scandinavian CoffeeSystem ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om køber. Navne på de pågældende personer oplyses ved henvendelse til sælger. Sælger opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til sælger videregives eller sælges ikke til tredjemand, og sælger registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Scandinavian CoffeeSystem ApS har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om køber. Disse rettigheder har køber efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Scandinavian CoffeeSystem ApS via e-mail til coffeesystem@coffeesystem.com.

 

9. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende (Handelskøb)
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med undtagelse af de vilkår, der særskilt er anført oven for om handelskøb. Endvidere er der for handelskøb ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende, og reklamationsfristen er en anden.

For levering gælder følgende. Levering er sket ved overgivelse til køber. Hvis varen skal forsendes for at komme i køberens besiddelse, anses levering for sket ved varens overgivelse til en fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen fra vedkommende sted. Skal den forsendes med skib, anses levering at være sket, når varen er bragt indenfor skibssiden. Varer kan ikke behandles som købt af en forbruger, såfremt varen bestilles af en virksomhed, der har et CVR-nr. Der er i sådanne tilfælde tale om firmakøb, der behandles efter reglerne om handelskøb.

Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt.

1.  Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler
køberen.

2. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1 % pr. påbegyndt måned.

10. Klagevejledning (Forbrugerkøb)

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.